หนังสือเก่า lungkitti.com

คัมภีร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ (เล่ม 1-2)

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (00) : ตู้หนังสือเก่า
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : 00 ตู้หนังสือเก่า lungkitti
  • รหัสสินค้า : 026476

รายละเอียดสินค้า คัมภีร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ (เล่ม 1-2)

  การที่มีพระคัมภีร์แพทย์ไว้สำหรับบ้านเรือนนั้นย่อมเป็นประโยชนมาก ว่าโดยย่อเวลาเดินทางหรือผู้ที่อยู่ใกล้หมอ หรืออยู่ใกล้แต่ตามหมอไม่พบ ดังเคยถูกกันมาแล้วเกือบทุกคน เมื่อเวลาเจ็บไข้ลงจะได้ไม่เสียใจและไม่ตกใจ เพราะมีพระคัมภีร์แพทย์นั้นประดุจมีหมอที่ดีอยู่ในที่ใกล้ แล้วจะได้ค้นคว้าหาวิธีแก้ไขซึ่งมีแจ้งอยู่ในพระคัมภีร์นั้นแล้วโดยบริบูรณ์ หรือถ้าไข้เจ็บเล็กน้อยไม่จำเป็นจะต้องหาหมอ ก็สามารถจะรักษาพยาบาลกันเองได้ แต่ถ้าจำเป็นจะต้องหาหมอมาตรวจรักษาเมื่อเจ้าใช้เข้าใจวิธีแพทย์อยู่บ้างแล้ว ก็จะปรนนิบัติคนไข้ให้ถูกต้องตาม ลักษณะอันดี เป็นเครื่องอุปการะแก่หมอได้มาก
  อนึ่ง ขอแนะนำว่า พระคัมภีร์แพทย์นี้เป็นของละเอียดอยู่ ยากที่จะเข้าใจได้ง่าย ต้องคอยอ่านคอยตรองไป จดจำจริง ๆ ถ้าสิ่งไรไม่เข้าใจก็ขอให้สอบสวนศึกษาต่อท่านผู้รู้ให้แจ่มแจ้ง  ก่อนจะโดนเดาไปตามความคิดเห็นของตนเอง  ถ้าพลาดลงก็จะทำให้เสียความมุ่งหมาย กลับจะได้รับโทมนัสในภายหลังก็จะเป็นได้
โดย : พระยาวิศณุประสาทเวช (สอบทานถูกต้องตามต้นฉบับเดิม 2466 -2475)
หมวด (00) :  ตู้หนังสือเก่า
ปกแข็ง / 517, 439 หน้า 
จัดพิมพ์ : โรงพิมพ์พานิชศุภผล
พิมพ์ครั้งที่ : - 
ปีที่พิมพ์ : 2495
ขนาด : กว้าง 17 ซ.ม. ยาว 23.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / กระดาษเหลืองเก่า / ขอบข้างมีลายมือเขียนเชื่อเจ้าของเดิม