หนังสือเก่า lungkitti.com

ตำรับอาหารวิจิตร (ฉบับรวมเล่ม 1-2)/ เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์

฿1800.00
หมวดหนังสือ (08) : ตำราอาหาร
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : แม่บ้าน - ตำราอาหาร - งานฝีมือ
  • รหัสสินค้า : 026467

รายละเอียดสินค้า ตำรับอาหารวิจิตร (ฉบับรวมเล่ม 1-2)/ เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์

  ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้ เป็นมรดกอันล้ำค่าของกุลสตรีไทยมาแต่โบราณ ในปัจจุบันได้มีการฟื้นฟูศิลปะนี้มิให้สูญหายไป
  ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าศิลปะนี้ด้วยใจรัก พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับศิษย์มากมาย ทั้งที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนพิมพ์หนังสือเผยแพร่ผลงานทั้งเป็นตำราและในหนังสือนิตยสารต่าง ๆ หลายฉบับ และเผยแพร่ทางโทรทัศน์ด้วย
  ต่อมา เห็นว่างานแกะสลักผักผลไม้นี้ใช้ประโยชน์ได้มากมาย  จึงได้คิดนำมาผสมผสานประกอบ  ตกแต่งอาหารคาว-หวาน โดยแกะสลักเป็นภาชนะบรรจุและแกะสลักเพื่อปรุงแต่งอาหาร ทำให้สวยงามวิจิตรยิ่งนัก ข้าพเจ้าจึงจัดทำ ตำรับอาหารวิจิตร เล่ม ๑ และ เล่ม ๒ ขึ้นมา โดยมอบให้ บริษัทอักษรโสภณ จำกัด เป็นผู้จัดพิมพ์  โดยมีการรวมผลงานของข้าพเจ้าจากนิตยสาร "สกุลไทย" และ "หญิงไทย” ที่ได้ลงพิมพ์แล้วทั้งได้ให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และยังได้บรรจุภาษาอังกฤษ เพื่อเผย แพรให้ผู้อ่านทั้งชาวไทยและต่างชาติ นำไปเป็นคู่มือศึกษาและค้นคว้าต่อไป
โดย :  เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ 
หมวด (08) : คู่มือแม่บ้าน - ตำราอาหาร 
ปกแข็ง / 120, 120 หน้า (ไม่มีใบหุ้มปก) 
จัดพิมพ์ : บริษัท อักษรโสภณ จำกัด 
พิมพ์ครั้งที่ : 1 
ปีที่พิมพ์ :  2533
ขนาด : กว้าง  ซ.ม. ยาว  ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง
 
/* Products stats */