lungkitti.com หนังสือเก่า

พระบิดาของกองทัพเรือไทย


฿300.00
หมวดหนังสือ (03) : หนังสือที่ระลึก
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือที่ระลึก
  • รหัสสินค้า : 026459

รายละเอียดสินค้า พระบิดาของกองทัพเรือไทย

       หนังสือที่ระลึกในพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์  พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  ณ วังนันทอุทยาน  ถนนอิสรภาพ  แขวงบ้านช่างหล่อ  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร  วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2542
        สืบเนื่องจาก ข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนชาวไทยทั่วไป ต่างตระหนักดีว่า พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงสนพระทัยในกิจการทหารเรือตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารเรือจากประเทศอังกฤษและรับราชการในกรมทหารเรือ ได้ทรงริเริ่มวางรากฐานกิจการทหารเรือ ทรงจัดทำแผนการทหารเรือ แผนการทัพ อีกทั้งทรงประสิทธิ์ประสาทวิชาการทหารเรือ รวมทั้งทรงจัดการศึกษาทางยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีและกระบวนการรบ ทำให้กองทัพเรือมีความ เข้มแข็ง มั่นคง มีประสิทธิภาพ และเจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์มาจนทุกวันนี้ จนกระทั่งทรงได้รับการขนานพระนามว่า “พระบิดาของกองทัพเรือไทย” พระองค์ทรงเป็นปูชนียบุคคลที่ทหารเรือเคารพนับถือ และเทิดทูนบูชาเป็นอย่างยิ่ง กองทัพเรือจึงได้จัดสร้างพระอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่าน เพื่อเป็นที่สักการบูชาของผู่เลื่อมใสศรัทธา
โดย :  กองทัพเรือ 
หมวด (03) : หนังสือที่ระลึก
ปกแข็ง / 242 หน้า 
จัดพิมพ์ : กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ
พิมพ์ครั้งที่ :  -  
ปีที่พิมพ์ :  2542  
ขนาด : กว้าง  ซ.ม. ยาว  ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง / ปกหลังมีรอยพับ