lungkitti.com หนังสือเก่า

๒๒๕ ปี จังหวัดพระนคร


฿350.00
หมวดหนังสือ (03) : หนังสือที่ระลึก
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือที่ระลึก
  • รหัสสินค้า : 026454

รายละเอียดสินค้า ๒๒๕ ปี จังหวัดพระนคร

       เนื่องด้วยในปี พ.ศ.๒๕๕๐ นี้เป็นปีครบรอบการก่อตั้งปีที่ ๒๕ ของสโมสรโรตารีพระนคร ซึ่งเป็นองค์กรเพ็ญประโยชน์แก่สังคมโดยมิได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทน และยังเป็นปีเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๒๕ ปี ของจังหวัดพระนครด้วย ทางสโมสรถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลที่จะได้รวบรวมภาพและเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดพระนครของเราเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมกันรำลึกถึงและภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน
        คณะทำงานพยายามสืบเสาะ รวบรวมนำเรื่องราวที่สำคัญๆ มาร้อยเรียงต่อเนื่องกันตามกาลเวลาที่เกิดขึ้น และคัดสรรภาพ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และอีกหลายท่านที่กรุณามอบภาพร้อมข้อมูลมาให้ ซึ่งสโมสรฯ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้
โดย : คุณจันทนีย์ พงศ์ประยูร (และคณะ)  
หมวด (03) :  หนังสือที่ระลึก
ปก แข็ง / 132 หน้า 
ปีที่พิมพ์ :   2550 
ขนาด : กว้าง 24 ซ.ม. ยาว 30.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง