หนังสือเก่า lungkitti.com

นิตยสาร โลกดารา ปีที่ 6 ฉบับที่ 122 ฉบับแรก / 15 พฤษภาคม 2518

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (12) : นิตยสารดาราเก่า
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : นิตยสารดาราเก่า
  • รหัสสินค้า : 026420

รายละเอียดสินค้า นิตยสาร โลกดารา ปีที่ 6 ฉบับที่ 122 ฉบับแรก / 15 พฤษภาคม 2518

ปกหน้า : สมบัติ – อรัญญา นามวงษ์ / ในปกหน้า : ลักษมี – สมบัติ – เนรัญชลา – รุ้งลาวัณย์ – สันติ
ปกใน : ลิเกดารา / ไพโรจน์ – เนรัชญชลา เถลิงศักดิ์ 
หน้ากลาง : ภาพชุดละครการกุศล / ธัญญรัตน์ โลหนนัท์ – เถลิงศักดิ์
ปกหลัง : ยอดชาย – มยุรา ธนะบุตร – ภาวนา – กรุง ศรีวิไล 
       “โลกดารา” เป็นนิตยสารบันเทิงอีกฉบับ ที่นำเสนอข่าวสารของวงการบันเทิงทั้งจอเงิน และจอแก้ว, แนะนำดารา, เรื่องสั้น, เรื่องย่อภาพยนตร์, ตอบปัญหาดารา. ฯลฯ
โดย: กำธร ใต้ธงชัย (บ.ก.)  
หมวด (12) :  ดาราเก่า
ปกอ่อน / 92 หน้า
ปีที่พิมพ์ :   2518
ขนาด : กว้าง 18.5 ซ.ม. ยาว 25.5 ซ.ม.
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / ตัวเล่มแข็งแรง