lungkitti.com หนังสือเก่า

อุโฆษสาร ๒๐๐๐ / อัสสัมชัญประวัติ ๑๑๕ ปี / ทำเนียบอัสสัมชนิก (ชุด 3 เล่ม)

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ (03) : หนังสือที่ระลึก
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือที่ระลึก
  • รหัสสินค้า : 026388

รายละเอียดสินค้า อุโฆษสาร ๒๐๐๐ / อัสสัมชัญประวัติ ๑๑๕ ปี / ทำเนียบอัสสัมชนิก (ชุด 3 เล่ม)

  หนังสือชุด “อุโฆษสาร 2000” 
1. หนังสือ “อุโฆษสาร 2000”  นี้ จะเป็นการรวบรวมข้อเขียนของศิษย์เก่า ที่รำลึกถึงพระคุณของโรงเรียน คณะภราดา คุณครู และให้ข้อคิดเห็นตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ ชีวิตแก่นักเรียน  กิจกรรมประจำปีของโรงเรียนและเหตุการณ์สำคัญๆของนักเรียน รวมถึงรูปภาพของนักเรียนทุกชั้นเรียนในปัจจุบัน  / ( 408 หน้า)
2. “ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญ” จะเป็นการเรียบเรียงและรวบรวมประวัติความ เป็นมาของการศึกษาของประเทศไทย จากสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งขณะนั้นชาวสยามยัง ไม่สนใจการเรียนหนังสือและก็ยังไม่มีโรงเรียน จนมาถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเริ่มให้มีการเรียนการสอนและการเริ่มจัดตั้ง “โรงเรียน” ขึ้น และพัฒนาขึ้นเป็นลำดับจนถึงรัชกาลปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้บันทึกถึงพระราชวงศ์จักรีกับโรงเรียนอัสสัมชัญ สมเด็จกรมพระยาดำรงฯ ที่ทรงมีส่วนช่วยเหลือคุณพ่อ กอลมเบต์จัดตั้งโรงเรียนได้สำเร็จ และภราดาฮีแลร์ เมื่อท่านแต่งหนังสือชุด “ดรุณศึกษา” นอกจากนี้ ยังมีประวัติคุณพ่อหลุยส์ มารี ซึ่งต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น นักบุญหลุยส์ มารี กริญอง เดอ มงฟอร์ต  / ( 1,102 หน้า)
3. “ทำเนียบอัสสัมชนิก” เล่มนี้ได้มีการรวบรวมรายชื่อนักเรียนอัสสัมชัญตั้งแต่เลข ประจำตัวที่ 00001 จนถึงปัจจุบัน ภาพของนักเรียนทุกชั้น โดยจะมีการถ่ายภาพจาก หนังสือ “อุโฆษสมัย” และ “อุโฆษสาร” ทุกๆ 8 ปี ซึ่งเท่ากับว่า เราสามารถมีภาพนักเรียนอัสสัมชัญ เกือบจะครบทุกคนนับจาก อโฆษสารฉบับปี พ.ศ.2495 (ค.ศ. 1952) จนถึงปัจจุบันและมีการรวบรวมรายพระนามและนามอัสสัมชนิก ที่มีบทบาทสำคัญในการเมือง การบริหาร การปกครอง ในราชการแผ่นดิน รัฐวิสาหกิจ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันการเงินในภาคเอกชน และรวมถึง รายนามคณะกรรมการสมาคมอัสสัมชัญในอดีตจนถึงปัจจุบัน / ( 843 หน้า)
หมวด (03) :  หนังสือที่ระลึก
ปกแข็ง/  จัดพิมพ์ : สมาคมอัสสัมชัญ
ปีที่พิมพ์ :  2546  
ขนาด : กว้าง 22 ซ.ม. ยาว 30 ซ.ม. 
สภาพ :  ดี