หนังสือเก่า lungkitti.com

ปริทัศน์ เวสสันดรชาดก

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (13) : นิทาน-ชาดก
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : วรรณคดีไทย-นิทาน-ชาดก
  • รหัสสินค้า : 026361

รายละเอียดสินค้า ปริทัศน์ เวสสันดรชาดก

  หนังสือเรื่องพระเวสสันดรนี้เป็นหนังสือวรรณคดีของไทยเรา และเราคนไทยก็ได้จัดให้มีเทศน์และฟังเทศน์เรื่องพระเวสสันดรกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี หนังสือปริทัศน์เล่มนี้ เป็นตัวแปลที่จะให้เราเข้าถึงเหตุผลในการฟังการอ่านการศึกษาเรื่องพระเวสสันดรอีกแนวหนึ่ง  และหนังสือปริทัศน์เวสสันดรชาดกนี้มีค่างดงามยิ่งขึ้น ด้วยเพราะได้รับศรัทธาการอนุญาตให้ใช้ภาพประกอบฝีมือ พระยาเทวาภินิมมิต จากสำนักงานลูก ส.ธรรมภัคดี.
โดย : นิพนธ์ของ พระพิมลธรรม ราชบัณฑิต (ชอบ อนุจารีมหาเถร)  
หมวด (13) : นิทาน-ชาดก
ปกแข็ง / 277 หน้า  / มีภาพประกอบเรื่อง  (มีใบหุ้มปก) 
จัดพิมพ์ :  โครงการมูลนิธิหอไตร
พิมพ์ครั้งที่ :  2
ปีที่พิมพ์ :  2533  
ขนาด : กว้าง 17 ซ.ม. ยาว 23.3 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ