lungkitti.com หนังสือเก่า

ประวัติศาสตร์ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ / ดร. สุตมัย ศร


SOLD OUT
หมวดหนังสือ (02) : สารคดีประวัติศาสตร์
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดีประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 026354

รายละเอียดสินค้า ประวัติศาสตร์ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ / ดร. สุตมัย ศร

       วรรณกรรมไทย เรื่อง ประวัติศาสตร์ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่าประเทศสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ ได้รับรางวัลชั้นที่ ๑ ของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ประจำปี 2520
         วัตถุประสงค์ในการเขียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าประเทศของผู้เขียนในโอกาสนี้ก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงเหตุการณ์สำคัญของประเทศต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๗ – ๒๔๘๘ (ค.ศ. ๑๙๑๔ – ๑๙๔๕) ซึ่งมีเหตุการณ์อันควรแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง.
โดย :  ดร. สุตมัย ศรีสุข 
หมวด (02) : สารคดีประวัติศาสตร์ 
ปกอ่อน / 786 หน้า 
จัดพิมพ์ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
ปีที่พิมพ์ :   2524
ขนาด : กว้าง 19 ซ.ม. ยาว 25.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง ประวัติศาสตร์ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ / ดร. สุตมัย ศร