หนังสือเก่า lungkitti.com

ตาลิปัตรวัดโพธิ์

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (05) : ธรรมานุสรณ์
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ธรรมานุสรณ์
  • รหัสสินค้า : 026351

รายละเอียดสินค้า ตาลิปัตรวัดโพธิ์

         ตาลิปัตรวัดโพธิ์ พิมพ์ขึ้นเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพพระธรรมปัญญาบดี เพื่อเป็นอนุสรณ์ ด้วยเหตุที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงที่มีพระเถรานุเถระในพระอารามที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งแต่พระพิธีธรรม เปรียญธรรม พระครู พระราชาคณะ จนถึงสมเด็จพระสังฆราช จึงมีตาลปัตรพัดยศและเครื่องประกอบสมณศักดิ์เก็บรักษาไว้จำนวนหนึ่ง ตาลปัตรนับเป็นเครื่องประกอบสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทยมาแต่โบราณ       
          ในหนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึงสมณศักดิ์และการปกครองคณะสงฆ์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ รายละเอียดรูปลักษณะและส่วนประกอบพัดยศ ตลอดจนตาลปัตร พัดรองในพระราชพิธีต่างๆ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานแก่พระเถระวัดพระเชตุพน พร้อมทั้งภาพประกอบที่หาดูได้ยาก
โดย :  พระราชเวที (สุรพล ชิตญฺาโณ  ป.ธ. ๙)
หมวด (05) : ธรรมานุสรณ์ 
ปกแข็ง / 416 หน้า (มีใบหุ้มปก) 
จัดพิมพ์ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ปีที่พิมพ์ :  2558  
ขนาด : กว้าง 25.5 ซ.ม. ยาว 32.5 ซ.ม. 
สภาพ :  ดี