lungkitti.com หนังสือเก่า

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


฿1800.00
หมวดหนังสือ (01) : หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 026350

รายละเอียดสินค้า ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

      ....ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ก็เป็นส่วนสำคัญยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น ภูมิประเทศในบริเวณที่น่าสนใจ พื้นที่เหมาะสมที่จะสร้างเขื่อน ฝาย อ่างเก็บน้ำ บริเวณหมู่บ้าง เส้นทางคมนาคม ทั้งที่ถ่ายจากพื้นราบและภาพถ่ายขณะประทับอยู่ในเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ ภาพเหล่านี้สามารถใช้ประกอบพระราชดำริในการพัฒนาได้ เมื่อสร้างโครงการเสร็จแล้วบางทีก็ทรงถ่ายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกับผลงานของเขาเอาไว้ด้วย ภาพอีกหลายๆภาพแสดงความคิด ปรัชญาที่น่าสนใจ แต่ละภาพจะแสดงเทคนิคหลายอย่างในการถ่ายภาพ เป็นที่ทราบกันดีถึงพระปรีชาสามารถในด้านเทคนิคการถ่ายภาพนอกจากจะทรงถ่ายภาพด้วยพระองค์แล้ว ยังทรงรับเชิญเป็นผู้ตัดสินภาพถ่ายในการประกวดบ้างครั้ง... / สิรินธร.
        ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์อันเปรียบเสมือนบันทึกประเทศไทยที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด ผ่านเรื่องราว จากพสกนิกรของพระองค์ จากพื้นที่เกือบทุกตารางนิ้วในประเทศ นำไปสู่โครงการพระราชดำรินับพัน อีกทั้งยัง ทรงคุณค่าเชิงศิลปะอย่างน่าอัศจรรย์ ดังที่อาจารย์พูน เกษจำรัส (ศิลปินแห่งชาติ) ได้กรุณาเขียนคำบรรยาย ในแต่ละภาพไว้ โดยมีคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ อดีตกรรมการอำนวยการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้เขียนคำบรรยายภาษาอังกฤษ 
        จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ และพระราชพิธีรัชมัคลาภิเษก
หมวด (01) : หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
ปกแข็ง / 227 หน้า (มีใบหุ้มปก)
พิมพ์ที่: อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ จำกัด
ปีที่พิมพ์: 2532
ขนาด: กว้าง 22 ซ.ม. ยาว 29.5 ซ.ม.
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / ใบหุ้มปกมีคราบความชื้นเล็กน้อย