lungkitti.com หนังสือเก่า

ไปเมืองนอกครั้งแรก ร.ศ. ๑๑๘


฿900.00
หมวดหนังสือ (02) : สารคดีประวัติศาสตร์
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดีประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 026347

รายละเอียดสินค้า ไปเมืองนอกครั้งแรก ร.ศ. ๑๑๘

       ไปเมืองนอกครั้งแรก ร.ศ. ๑๑๘  พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร 
     ในการปฏิบัติงานให้แก่ประเทศชาติ สมเด็จฯ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ได้ทรงมีบทบาทที่สำคัญ ยิ่งในการพัฒนาประเทศ ทางด้านการศึกษา การแพทย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสาธารณสุข ได้ ทรงพากเพียรบุกเบิกให้เกิดความสนใจในด้านสุขอนามัยของประชาชน จนกระทั่งได้รับการปรับปรุงแก้ไข อย่างต่อเนื่อง ในรัชกาลที่ 5 ทรงได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นอธิบดีคนแรกของกรมสาธารณสุข ซึ่งต่อมา ได้ขยายงานจนเป็นกระทรวงที่สำคัญยิ่งกระทรวงหนึ่ง ทรงมีผลงานมากมาย อาทิ ได้ทรงจัดให้มีกอง กำกับโรคระบาด จัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดต่างๆ แก่ประชาชน ได้มีการออกพระราชบัญญัติ ด้านสุขอนามัยหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาหารและยา เป็นต้น นับได้ว่าทรงเป็นองค์ ก่อตั้งของการสาธารณสุขในประเทศไทย นอกจากนี้ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธาน คณะผู้สำเร็จราชการฯ ใน พ.ศ. ๒๔๘๙ และเป็นผู้สำเร็จราชการฯ แต่เพียงผู้เดียวในพ.ศ. ๒๔๙๒ และ พ.ศ. ๒๔๙๓ ทรงเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่ ๕ พระองค์เดียว ที่ได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็น สมเด็จฯ กรมพระยาฯ
เรียบเรียงโดย : หม่อราชวงศ์ปรียนันทนา รังสิต  
หมวด (02) : สารคดีประวัติศาสตร์ 
ปกแข็ง /  หน้า (มีใบหุ้มปก) 
จัดพิมพ์ :  บริษัท โรงพิมพ์กรุงเทพ (๑๙๘๔) จำกัด   
พิมพ์ครั้งที่ :   1 (3,000 เล่ม)
ปีที่พิมพ์ :    2548
ขนาด : กว้าง  ซ.ม. ยาว  ซ.ม. 
สภาพ :  ดี