lungkitti.com หนังสือเก่า

พัฒนาการอารยธรรมไทย


฿650.00
หมวดหนังสือ (13) : หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 026341

รายละเอียดสินค้า พัฒนาการอารยธรรมไทย

  “พัฒนาการอารยธรรมไทย” กรมศิลปากร จัดพิมพ์เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี  วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ 
  ในวโรกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ นี้ กรมศิลปากรจึงได้มอบหมายให้กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จัดพิมพ์หนังสือ “พัฒนาการอารยธรรมไทย” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่องานด้านศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิพิธภัณฑสถานของชาติ และเพื่อเผยแพร่ความรู้ศิลปะ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
หมวด (13) : หนังสือเพื่อการค้นคว้า  
ปกอ่อน/ 284 หน้า 
จัดพิมพ์ : กรมศิลปกร
ปีที่พิมพ์ :  2536  
ขนาด : กว้าง 21 ซ.ม. ยาว 29.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ