หนังสือเก่า lungkitti.com

อนุสรณ์งานเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร (พระอาจารย์วัน อุตฺตโม)

฿1200.00
หมวดหนังสือ (05) : ธรรมานุสรณ์
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ธรรมานุสรณ์
  • รหัสสินค้า : 026330

รายละเอียดสินค้า อนุสรณ์งานเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร (พระอาจารย์วัน อุตฺตโม)

        อนุสรณ์งานเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร (พระอาจารย์วัน อุตฺตโม) วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร  ๒๕ เมษายน ๒๕๒๔ 
        ท่านพระอาจารย์วัน เป็นผู้ที่โชคดีมากในการเข้ามาสู่พระธรรมวินัย ขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะก่อนจะออกบรรพชาเป็นสามเณรก็มียายออกบวชเป็นชื่อยู่ก่อนแล้ว ในสำนักปฏิบัติ เมื่อท่านออกบรรพชาก็ไปอยู่ในสำนักที่ยายบวชอยู่ และได้รับการอบรมในทาง ปฏิบัติตั้งแต่เริ่มแรกก่อนที่จะไปรับการศึกษานักธรรมและบาลี ในขณะที่เรียนนักธรรมและบาลีก อยู่ในสำนักปฏิบัติ แต่เพิ่มการเรียนเข้ามาเท่านั้น เพื่ออนุวัตน์ตามทางการคณะสงฆ์ เพราะฉะนั้น ท่านจึงยึดมั่นในหลักปฏิบัติมาโดยตลอด และได้เข้าศึกษาอบรมจากครูบาอาจารย์ที่สำคัญ ๆ ใน สายปฏิบัติ เช่น ท่านพระอาจารย์วัง ฐิติสาโร ท่านพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล ท่านพระ อาจารย์พรหม จิรปุญโญ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต และอาจารย์องค์สำคัญอื่นอีกเป็นอันมาก ท่านพระอาจารย์วันจึงได้ยึดแนวทางในการปฏิบัติมาโดยตลอดของชีวิตพรหมจรรย์ พูดถึงอุปนิสัย เป็นผู้ที่พูดน้อย พูดจริงทำจริง อ่อนน้อมต่อผู้ที่มีอายุพรรษามากกว่า เป็นผู้ที่หนักในคารวะ ชอบความเป็นระเบียบ  ให้ความอนุเคราะห์แก่สหธรรมิกที่อ่อนกว่า  การวางตัวเสมอต้นเสมอปลาย.   
หมวด (05) : ธรรมานุสรณ์  
ปกอ่อน/ 98 หน้า 
ปีที่พิมพ์ :   2524 
ขนาด : กว้าง 18.5 ซ.ม. ยาว 25.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ