หนังสือเก่า lungkitti.com

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูบวรธรรมกิจ (หลวงปู่เทียน)

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (05) : ธรรมานุสรณ์
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ธรรมานุสรณ์
  • รหัสสินค้า : 026328

รายละเอียดสินค้า อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูบวรธรรมกิจ (หลวงปู่เทียน)

      อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูบวรธรรมกิจ (หลวงปู่เทียน)  ณ เมรุวัดโบสก์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี วันที่ 5 เมษายน พุทธศักราช 2512 
       เนื้อหาเพิ่มเติมจัดพิมพ์ เรื่อง มอญที่เกี่ยวกับไทยนี้ พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ เมื่อดำรง ตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร ได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมจากหนังสือต่าง ๆ หลายเรื่อง เพื่อให้นายทองกระจาย รัชตวรรณ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงาน ฌาปนกิจศพบิดา เป็นครั้งแรก แต่ในครั้งนั้นมีเวลาน้อยจึงยังรวบรวมไว้ ไม่สมบูรณ์ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ ท่านได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมเพิ่มเติม จนสมบูรณ์ แล้วให้พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ นาวาตรี หลวง จักรทิพย์พิทูร ทอง (อักษรานนท์) นับเป็นครั้งที่สอง ครั้นถึง พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้พิมพ์เป็นครั้งที่สาม ในงานฌาปนกิจศพ นางลอย ศุลกกฤตยานุรักษ์ แต่ฉบับพิมพ์ครั้งที่สามนี้พิมพ์บกพร่องไม่สมบูรณ์ ต่อมาได้พิมพ์ครั้งที่สี่ ในงานฌาปนกิจศพ นางบุญมี เหมสว่าง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ ครั้งที่ห้า ใน งานฌาปนกิจศพ นางพัน เวียร์สุวรรณ ครั้งที่หก ในงานพระราชทานเพลิง ศพ คุณหญิงชุติมา สุริยสัตย์ พ.ศ. ๒๕๑๒ ครั้งนี้นับเป็นการพิมพ์ครั้งที่เจ็ด
หมวด (05) : ธรรมานุสรณ์
ปกอ่อน/ 138 หน้า 
ปีที่พิมพ์ : 2512   
ขนาด : กว้าง 16.5 ซ.ม. ยาว 22.7 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ 
/* Products stats */