หนังสือเก่า lungkitti.com

กวีนิพนธ์ โจวเอินไหล / “ทวีปวร”

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (07) : กวีนิพนธ์
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : กวีนิพนธ์ - สาระนิพนธ์ /ข้อเขียน/บทความ
  • รหัสสินค้า : 026259

รายละเอียดสินค้า กวีนิพนธ์ โจวเอินไหล / “ทวีปวร”

       “กวีนิพนธ์ต่าง ๆ ของโจวเอินไหล เป็นผลมาแต่คั่นตอนแห่งการเดินทาง การเดินทางของคนหนุ่ม ในการแสวงหาทางออกให้แก่ประเทศชาติของตน ให้แก่เพื่อนมนุษยด้วยกันด้วย
ความเศร้าหมอง โหยหา เสาะแสวงลู่ทาง สิ้นหวัง แล้วก็ยังต่อสู้ ต่อไปอีก....กวีนิพนธ์เหล่านี้เผยให้เราได้เห็นถึง ความเป็นกวีในโจวเอินไหล คุณค่าอันยากแก่การ พรรณาของการหลั่งไหล ออกมา ซึ่งความสุจริตใจ อันเป็นนิมิตหมายแห่งความเป็นกวีแท้.....และ สามารถมองเห็นได้ถึงโจวเอินไหลในฐานะมนุษย์ ผู้หนึ่ง บุคคลิกภาพพื้นฐานของท่าน การอุทิศตน ให้แก่อุดมคติด้วยการสละให้โดยสิ้นเชิง
โดย : “ทวีปวร”  
หมวด (07) : กวีนิพนธ์ 
ปกอ่อน / 90 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ลายสือไทย
พิมพ์ครั้งที่ :    1
ปีที่พิมพ์ :    2523
ขนาด : กว้าง 13 ซ.ม. ยาว 18.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ 
/* Products stats */