หนังสือเก่า lungkitti.com

เวียดกง : หนังสือแปลชุดเสรีภาพ เล่มที่ 11

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (17) : เสรีภาพ - การเมือง <br>
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : เสรีภาพ - การเมือง
  • รหัสสินค้า : 026257

รายละเอียดสินค้า เวียดกง : หนังสือแปลชุดเสรีภาพ เล่มที่ 11

  เวียดกง : การจัดระเบียบงานและเทคนิคของแนวกู้อิสรภาพแห่งชาติเวียดนามใต้   
  เมื่อเปรียบเทียบพวกเวียดกงกับพวกเวียดมินห์ ซึ่งเป็น ประหนึ่งบิดา และกับจีนคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นประหนึ่ง ปู่แล้ว ไพค์ได้ตั้งข้อสังเกตถึงความละม้ายคล้ายคลึงกันหลายอย่าง แต่ได้ชี้แจงว่า เนื้อแท้แห่งชยชนะของจีนคอมมิวนิสต์อยู่ที่ แผนยุทธศาสตร์ เนื้อแท้แห่งชัยชนะของพวกเวียดมินห์อยู่ที่ เจตนารมณ์ ส่วนเนื้อแท้แห่งความสำเร็จของพวกเวียดกงนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการจัด ระเบียบงาน
โดย : ดักลาส ไพค์  
แปลโดย :  ฉลวย พิชัยศรทัต
หมวด (17) :  เสรีภาพ - การเมือง
ปกแข็ง / 503 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ก้าวหน้  
พิมพ์ครั้งที่ :  1  
ปีที่พิมพ์ :  2511
ขนาด : กว้าง 11.5 ซ.ม. ยาว 18 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ 
/* Products stats */