lungkitti.com หนังสือเก่า

การทำไร่ทับทิม / หลวงบุเรศรบำรุงการ


SOLD OUT
หมวดหนังสือ (06) การทำไร่ทับทิม / หลวงบุเรศรบำรุงการ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ไม้ดอก ไม้ประดับ - สัตว์เลี้ยง
  • รหัสสินค้า : 026250

รายละเอียดสินค้า การทำไร่ทับทิม / หลวงบุเรศรบำรุงการ

      ทับทิมเป็นไม้ผลซึ่งปลูกขึ้นได้ผลทุกภาคของ ประเทศไทย เป็นต้นไม้ถิ่นร้อนที่ปลูกขึ้นได้ง่าย ขยายพันธุ์ง่าย โรคแมลงและศัตรูไม่มีมากนัก สมาคมเห็นว่า ทับทิมเป็นไม้ผล ซึ่งถ้าได้คัดเลือกพันธุ์ดีมาปลูก และปฏิบัติบำรุงรักษา ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว ก็จะได้ผลเป็นเงินเป็น ทองไม่น้อยกว่าผลไม้ชนิดอื่น เป็นการสมควรที่จะส่ง เสริมให้มีผู้สนใจปลูกกันให้มากยิ่งขึ้น จึงได้ขอให้หลวง บุเรศรฯปรับปรุงบทความในวารสารพฤกษชาติให้ละเอียด เพิ่มขึ้น พอเป็นแนวทางในการปลูกทับทิม ให้ถูกต้องตามหลักวิชา..
โดย : สมาคมพฤษชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์
หมวด (06) :  ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ
ปกแข็ง / 102 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ แพร่พิทยา
พิมพ์ครั้งที่ :  -  
ปีที่พิมพ์ : 2518   
ขนาด : กว้าง 13.5 ซ.ม. ยาว 19 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ