หนังสือเก่า lungkitti.com

เวสสันดรชาดก ที่ ๑๐

฿150.00
หมวดหนังสือ (05) : ธรรมานุสรณ์
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ธรรมานุสรณ์
  • รหัสสินค้า : 026158

รายละเอียดสินค้า เวสสันดรชาดก ที่ ๑๐

      มหามกุฏราชวิทยาลัย และ คณะธรรมยุต  พิมพ์ถวาย ในมามงคลสมัยพระชนมายุ ๘๔ ปี แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี  วัดราชบพิธ ๒ มีนาคม ๒๕๒๕ 
      ในมหามงคลสมัยนี้ มหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดพิมพ์ หนังสือเวสสันดรชาดกที่ ๑๐ พระนิพนธ์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรม หลวงชินวรสิริวัฒน์  น้อมถวายเป็นที่ระลึก
หมวด (05) : ธรรมานุสรณ์
ปกอ่อน แข็ง /  หน้า (มีใบหุ้มปก) 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์  บริษัท    
พิมพ์ครั้งที่ :    
ปีที่พิมพ์ :    
ขนาด : กว้าง  ซ.ม. ยาว  ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ