lungkitti.com หนังสือเก่า

พระประวัติและพระนิพนธ์ สมเด็จพระอริยวงษญาณฯ พระสัฆราช (สุก ญาณสังวร)


฿300.00
หมวดหนังสือ (05) : ธรรมานุสรณ์
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ธรรมานุสรณ์
  • รหัสสินค้า : 026157

รายละเอียดสินค้า พระประวัติและพระนิพนธ์ สมเด็จพระอริยวงษญาณฯ พระสัฆราช (สุก ญาณสังวร)

       สมเด็จพระอริยวงษญาณ ฯ พระสังฆราช (สุก ญาณสังวร) ได้ มีพระกิตติคุณเป็นที่ปรากฏพระองค์หนึ่งในยุครัตนโกสินทร์ เรื่องราว เกี่ยวกับพระองค์ท่านทั้งในด้านพระประวัติและคำสอน เป็นที่สนใจใครรู้ ใคร่ศึกษาของคนทั่วไป ปัจจุบันก็ได้มีบางท่านรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับ พระองค์ท่านขึ้นเผยแพร่ในลักษณะต่าง ๆ กันอยู่บ้างแล้ว แต่ก็ยังกระจัด กระจายและไม่ค่อยแพร่หลายนัก หากได้มีการรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ เหล่านี้มารวมพิมพ์ไว้ด้วยกัน ทั้งเรื่องที่เป็นพระประวัติและเรื่องที่เป็น พระนิพนธ์ของพระองค์ท่าน ก็น่าจักมีประโยชน์ไม่น้อย และจะทำให้ สะดวกแก่ผู้ใคร่รู้ใคร่ศึกษามากยิ่งขึ้น ทั้งเป็นการช่วยให้เรื่องราวเหล่านี้ ซึ่งส่วนมากก็เป็นเรื่องที่หาอ่านได้ยากอยู่แล้ว แพร่หลายกว้างขวางยิ่งขึ้น
หมวด (05) : ธรรมานุสรณ์ 
ปกอ่อน/ 199 หน้า
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์  บริษัท    
พิมพ์ครั้งที่ :    1
ปีที่พิมพ์ :  2530  
ขนาด : กว้าง 16.3 ซ.ม. ยาว 24.2 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ