lungkitti.com หนังสือเก่า

อนุสรณ์งานสมโภชหลวงพ่อโสธร พ.ศ. 2518


฿350.00
หมวดหนังสือ (03) : หนังสือที่ระลึก
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือที่ระลึก
  • รหัสสินค้า : 026154

รายละเอียดสินค้า อนุสรณ์งานสมโภชหลวงพ่อโสธร พ.ศ. 2518

      รายละเอียดการจัดงานสมโภชหลวงพ่อโสธร และ วัดโสธรวราราม พระอารามหลวง
      หลวงพ่อโสธร เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป และได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวง พระเทพคุณาธาร เจ้าอาวาส และ เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการปฏิสังขรณ์ และก่อสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ ขึ้น เป็นจำนวนมาก สมควรที่จะจัดการสมโภชหลวงพ่อโสธร และวัดโสธรวราราม จึงได้ ทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธาน ) อาราธนา สมเด็จพระราชาคณะ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจัง พวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ และเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสในจังหวัด ฉะเชิงเทรา เจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหาร ๑,๐๐๐ รูป ในวันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘
หมวด (03) : อนุสรณ์ วัด-วัง  
ปกอ่อน / 190 หน้า 
จัดพิมพ์ : วัดโสธรวรารามวรวิหาร (แปดริ้ว)
พิมพ์ครั้งที่ : -   
ปีที่พิมพ์ :  2518  
ขนาด กว้าง X ยาว : 18x25 ซ.ม.
สภาพ :  เก่าตามสภาพ