หนังสือเก่า lungkitti.com

สามฟ้าหญิงแห่งราชวงศ์ราชันย์

฿450.00
หมวดหนังสือ (01) : พระราชวงศ์
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์ - พระบรมวงศานุวงศ์
  • รหัสสินค้า : 026144

รายละเอียดสินค้า สามฟ้าหญิงแห่งราชวงศ์ราชันย์

       อันเนื่องมาจากปก ในวโรกาสที่สามฟ้าหญิงทั้งสามพระองค์ทรงฉายพระฉายาลักษณ์พร้อมหน้ากันทีเดียว สามพระองค์อย่างที่เห็นนี้ ในวโรกาสเช่นนี้นับว่าหายากมากในปัจจุบัน เพราะแต่ละพระองค์ ต่างก็ มีพระกรณียกิจที่จะต้องไปปฏิบัติมากมาย ดังนั้นในกาลนี้จึงนับว่าเป็นโชคดีเป็นอย่างมากที่ได้ อัญเชิญภาพสามฟ้าหญิงทั้งสามพระองค์มาลงตีพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ได้อย่างเหมาะเจาะพอดี พองาม สมศักดิ์ศรีและเข้ากับเนื้อหาสาระ อย่างคาดไม่ถึง
      อนึ่งนอกจากหนังสือเล่มนี้ได้จัดพิมพ์ขึ้นด้วยความวิริยะอุตสาหะ ได้อุทิศเวลาทั้งกายใจ ตลอดจนทุนทรัพย์เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จที่ได้ตั้งใจไว้ คือความศรัทธาอย่าง แรงกล้า ด้วยการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล ในวโรกาสที่องค์สมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี มีพระชนมายุครบ 90 พรรษา ในวันที่ 21 ตุลาคม 2533 เพื่อเป็นการแสดงความ กตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์สมเด็จย่า ผู้ทรงพระคุณอัน ประเสริฐยิ่ง ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย
หมวด (01) : พระราชวงศ์ 
ปกแข็ง / 119 หน้า (ไม่นับรวม พระฉายาลักษณ์ประกอบในเล่ม)
พิมพ์ครั้งที่ :  -  
ปีที่พิมพ์ :  33  
ขนาด : กว้าง 21.5 ซ.ม. ยาว 29 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / ปกหลังและใบรองปกโดนความชื้นเล็กน้อย