lungkitti.com หนังสือเก่า

ทัศนะจากอินเดีย


SOLD OUT
หมวดหนังสือ (21) : หนังสือเก่า - มีตำหนิ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 21 หนังสือเก่า - มีตำหนิ
  • รหัสสินค้า : 026142

รายละเอียดสินค้า ทัศนะจากอินเดีย

        เป็นเรื่องทรงเล่าพระราชทานให้พระสหายทราบถึงเรื่อง ๑๙ วันในอินเดียที่พระองค์ท่าน เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐอินเดียตามคำกราบบังคมทูลอัญเชิญของรัฐบาลเมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม - วันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๐
        ทรงเล่าไว้ในคำนำว่า "...ทัศนะจากอินเดีย  ยืดยาวกว่าหนังสือเล่มใด ๆ ต้องบันทึกในแผ่นดิสเก็ตถึง ๒ แผ่น...ถ้ามีผู้วิจารณ์ สนับสนุนหรือคัดค้าน ข้อใดก็ตาม ข้าพเจ้าจะยินดีเป็นอย่างยิ่ง ถือว่าเราคุยกันด้วยตัวหนังสือ รู้จักเป็นมิตรกันก็ด้วยหนังสือ การสนทนา โต้แย้งกันในหลักวิชาจะเป็นเหตุให้สติปัญญาเกิดแตกฉานขึ้น...."
ภาพแรก ในหนังสือ เป็นพระฉายาลักษณ์ในชุดไทยมัดหมี่สีฟ้า ลายมัดหมี่สีทอง งามมาก มี พวงมาลัยยาวแบบแขก แขวนบนพระพาหาพาดยาวลงมามีดิลก-ติลกะ แต้มแดงหรา ระหว่างพระขนง ดูงามแปลกตา  มีภาพงดงามประกอบทุกหน้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
โดย: พระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 หมวด (21) :  หนังสือเก่า - มีตำหนิ
ปกอ่อน / 478 หน้า 
สำนักพิมพ์: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ จำกัด 
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2530 
ขนาด: กว้าง 18 ซ.ม. ยาว 25 ซ.ม.
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / หนังสือจ่ายออกจากห้องสมุด