lungkitti.com หนังสือเก่า

เครื่องปั้นดินเผา และเครื่องเคลือบ กับ พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของสยาม


฿800.00
หมวดหนังสือ (13) : หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 026136

รายละเอียดสินค้า เครื่องปั้นดินเผา และเครื่องเคลือบ กับ พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของสยาม

     เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า คนไทยตั้งแต่ โบราณกาลมีความสามารถในการผลิตสินค้าเพื่อใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งไม่เพียงแต่เหมาะสมและสะดวกแก่การใช้สอย แต่ยังมีคุณค่าในด้านศิลปะที่มี ความสวยงามและมีเอกลักษณ์ในตัวเองอีกด้วย นอกจากนั้นในด้านวัสดุที่ใช้ก็เป็นวัตถุดิบของพื้นบ้านที่ แสวงหาได้ไม่ยากนักมาผสมผสานกับศิลปะของพื้น บ้านแต่ละแห่ง จึงทำให้เครื่องมือเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ มีรูปแบบและประโยชน์ใช้สอยในแต่ละท้องถิ่นมีความ แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้ได้ลดน้อยลงไปกลายเป็น ของหายาก ที่ยังมีหลงเหลืออยู่หรือที่ขุดค้นพบ ตลอด จนที่ผลิตขึ้นมาเลียนแบบ เป็นเพียงเรื่องที่ส่วนมากใช้ เป็นสิ่งประดับและสำหรับผู้ที่สะสมของเก่าเท่านั้น.
จัดทำโดย : บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
หมวด (13) : หนังสือเพื่อการค้นคว้า  
ปกแข็ง / 201 หน้า (มีใบหุ้มปก) 
พิมพ์ครั้งที่ :  -  
ปีที่พิมพ์ :    -
ขนาด : กว้าง 22 ซ.ม. ยาว 29 ซ.ม. 
สภาพ :  พอใช้ / รูปเล่มเดิม / ใบหุ้มปกขาดรองกระดาษเสริมด้านใน