lungkitti.com หนังสือเก่า

จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย วัดปรมัยยิกาวาส


฿750.00
หมวดหนังสือ (13) : หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 026134

รายละเอียดสินค้า จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย วัดปรมัยยิกาวาส

      ภาพเขียนบนฝาผนังพระอุโบสถ วัดปรมัยยิกาวาส จังหวัดนนทบุรี เป็นงานอันน่าสนใจ แห่งหนึ่ง ทั้งยังเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร จิตรกรรมที่วัดปรมัยยิกาวาส เขียนโดย ฝีมือจิตรกรสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งจะเป็นผลงานของคนไม่มีชื่อไม่มีเสียงอะไรก็หามิได้ แท้จริง ท่านผู้นี้มีอัจฉริยะทางศิลปะเช่นเดียวกับสมเด็จพระบรมครู สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา นริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งเปล่งรัศมีโชติช่วงแต่องค์เดียวในรัชสมัยเดียวกัน เพียงแต่ว่าจิตรกร ผู้เขียนวัดปรมัยยิกาวาสนี้อยู่ในกาลเวลาก่อนกว่าเล็กน้อย คือมีอายุแก่กว่าสมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เพียง ๑๖ ปี เท่านั้น
         ท่านผู้นี้คือท่านตั้ง หรือหม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย การเอ่ยนามท่านอัครศิลปินนี้ขึ้นมา หลายท่านซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์คงจะฮือฮา ด้วยมีบันทึกในที่ต่าง ๆ ให้ทราบกันโดยทั่วไปว่า ท่านออกแบบตราจักรี ซึ่งงดงามยอดเยี่ยมเป็นที่ยอมรับกันทั่วในหมู่เจ้านายในพระราชวงศ์ของ ยุโรป ดังบันทึกอยู่ในหนังสือ เกิดวังปารุสก์ และสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ก็ทรงกล่าวยกย่องชมเชยฝีมือการออกแบบอันเลิศนี้ไว้ใน สาส์นสมเด็จ
โดย : น.  ณ ปากน้ำ  
หมวด (13) : หนังสือเพื่อการค้นคว้า  
ปกแข็ง / 108 หน้า (มีใบหุ้มปก) 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์  เมืองโบราณ    
พิมพ์ครั้งที่ : 1    
ปีที่พิมพ์ :    2546
ขนาด : กว้าง 22 ซ.ม. ยาว 29 ซ.ม. 
สภาพ :  ดี