หนังสือเก่า lungkitti.com

ชีวิตและงานของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี

฿2000.00
หมวดหนังสือ (04) : ศิลปะ - จิตรกรรม
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ศิลปกรรม - ประติมากรรม - สถาปัตยกรรม - ศิลปะภาพ
  • รหัสสินค้า : 026130

รายละเอียดสินค้า ชีวิตและงานของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี

  ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ศิลปินชาวอิตาเลียนผู้ซึ่งโอนสัญชาติมาเป็นไทย คือผู้ที่อุทิศ ชีวิตของท่านทั้งชีวิตให้แก่วงการศิลปะ และวางรากฐานการศึกษาศิลปะร่วมสมัยของไทยอย่าง แท้จริง
  สิ่งที่ท่านได้สร้างไว้เป็นมรดกทางศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยถือเป็นสิ่งมีค่าสูงเกินกว่าจะ ประมาณได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรในปีพ.ศ.๒๔๘๖ และการฝึกฝน สอนศิษย์ให้เป็นประติมากรเอกหลายท่าน ผู้สร้างสรรค์งานประติมากรรมไว้เป็นสมบัติของชาติ
  ด้วยความเป็นศิลปินและเป็นครูศิลปะผู้ยิ่งใหญ่ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ไม่เคยย่อท้อต่อ ปัญหารอบด้าน ตลอดเวลากว่า ๔๐ ปีที่อยู่ในประเทศไทย ท่านพิสูจน์ให้เห็นว่า การทำตัวใกล้ ชิดเป็นเสมือนมิตรที่เรียนรู้ไปพร้อมๆกับศิษย์ ให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งต่อการฝึกฝนและสอนศิษย์ และ ยังช่วยให้ท่านเข้าใจศิลปะและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนพุทธศาสนาได้อย่างลึกซึ้ง
ผลงานทางวิชาการ การผลิตงานประติมากรรม และการริเริ่มจัดการแสดงศิลปกรรมแห่ง ชาติขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๔๙๒ ของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี คือคำอธิบายอย่างชัดเจนถึง ความสัมพันธ์กันระหว่างการศึกษาศิลปะ การสร้างสรรค์งานศิลปะ และการเผยแพร่งานศิลปะ
  หนังสือ "ชีวิตและงานของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี" เล่มนี้ นับเป็นเล่มพิเศษของหนังสือชุด ชีวิตและผลงานของศิลปินไทย ในโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย 
โดย :  วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
หมวด (04) : ศิลปะ  - ประติมากรรม 
ปกแข็ง /  หน้า (มีใบหุ้มปก) 
จัดพิมพ์ : บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ซิทก้า จำกัด (มหาชน)   
ขนาด : กว้าง 26 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ :  พอใช้