lungkitti.com หนังสือเก่า

พจนานุกรม อังกฤษ – ไทย / ศ.ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม


฿300.00
หมวดหนังสือ (13) : หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 026056

รายละเอียดสินค้า พจนานุกรม อังกฤษ – ไทย / ศ.ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม

      พจนานุกรมอังกฤษ ไทยฉบับนี้ได้รวบรวมศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้อย่างกว้างขวาง ทุกวงการ รวมทั้งคำใหม่ ๆ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เหมาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นคู่มือ ในการค้นคว้า อ้างอิง สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจใฝ่รู้ภาษาอังกฤษทุกคน
รวมศัพท์กว่า 150,000 คำ 
ตัวอย่างการใช้ในรูปของประโยค วลี สำนวน ฯลฯ มากมายกว่า 32,000 ตัวอย่าง
รูปภาพประกอบชัดเจน เพิ่มความเข้าใจยิ่งขึ้นกว่า 700 รูป
คำอธิบายศัพท์กระชับ ชัดเจน ถูกต้อง เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกความหมาย นำไปใช้ได้ทันที 
บรรจุศัพท์สำคัญที่ควรรู้และจำเป็นต้องใช้ในทุกสาขา เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโล
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ศิลปะบันเทิง แพทยศาสตร์ พฤกษศาสตร์ ฯลฯ
โดย :  ศ.ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม    
หมวด (13) :  หนังสือเพื่อการค้นคว้า
ปกแข็ง/ 1,056 หน้า 
จัดพิมพ์ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)   
พิมพ์ครั้งที่ : -   
ปีที่พิมพ์ :    2544
ขนาด : กว้าง 15 ซ.ม. ยาว 22 ซ.ม. 
สภาพ :  พอใช้