หนังสือเก่า lungkitti.com

พจนานุกรมไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่)


฿250.00
หมวดหนังสือ (13) : หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 026042

รายละเอียดสินค้า พจนานุกรมไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่)

      - มีคำศัพท์คบถ้วนตาม พจนานุกรม ฉบับของราชบัณฑิตยสถาน สะกด การันต์ ถูกต้อง ถือเป็นบรรทัดฐานในการเขียนได้ และได้เพิ่มคำศัพท์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอีกมากมาย
- มีคำศัพท์ครบถ้วนตาม ปทานุกรม ฉบับของกรมตำรา กระทรวงศึกษาธิการ มีศัพท์บาลีสันสกฤต-พร้อมเพิ่มเติมอีกมากมาย เป็นคู่มือที่ดีเยี่ยใของสงฆ์และผู้สนใจในการศึกษาพระปริยัติธรรม
โดย :   มานิต มาติเจริญ
หมวด (13) : หนังสือเพื่อการค้นคว้า  
ปกแข็ง / 1142 หน้า  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์รวมสาส์น         
พิมพ์ครั้งที่ :   16
ปีที่พิมพ์ :    2539
ขนาด : กว้าง 14.6 ซ.ม. ยาว 19.3 ซ.ม. 
สภาพ : เก่าตามสภาพ / รูปเล่มเดิม / กระดาษมีคราบเหลือง