lungkitti.com หนังสือเก่า

ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ


฿600.00
หมวดหนังสือ (01) : พระราชกรณียกิจ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 026030

รายละเอียดสินค้า ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ

  พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมการเสด็จพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านในสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในต่างประเทศ พร้อมภาพพระราชกรณียกิจ และพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาดูได้ยาก โดยได้นำเสนอเนื้อหาภายในเล่มทั้งภาษาไทยและแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมพระราชประวัติโดยสังเขปให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย
โดย : สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดพิมพ์
ผู้แปล (ภาษาอังกฤษ) : ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หมวด (01) : พระราชกรณียกิจ 
ปกอ่อน / 310 หน้า 
พิมพ์ที่ : บริษัท กิเลนการพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ : 2
ปีที่พิมพ์ : 2547
ขนาด : กว้าง 18 ซ.ม. ยาว 25.5 ซ.ม. 
สภาพ : พอใช้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ