หนังสือเก่า lungkitti.com

ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ และพระราชประวัติ รัชกาลที่ ๕

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (01) : พระมหากษัตริย์
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์ - พระบรมวงศานุวงศ์
  • รหัสสินค้า : 025979

รายละเอียดสินค้า ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ และพระราชประวัติ รัชกาลที่ ๕

  หนังสือ ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชประวัติ รัชกาลที่ ๕ พระพิทักษ์ยุติธรรม ถ่องแท้ฯ เป็นการประมวลเรื่องราว พระราชประวัติของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์ จักรี พยานแห่งพระเมตตาคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทอันมีอยู่ ในชนชาวสยามประเทศนี้ แม้จะพรรณนาก็หาที่สุดมิเปรียบประดุจ มหาสมุทรอันใหญ่กว้างสุดสายตาแห่งมนุษย์จะแลเห็นตลอดไปถึง ฝั่งฟากนั้นได้
  เรื่องราวและพระราชประวัติของพระองค์เป็นที่เล่าและกล่าวขาน กันอย่างถ้วนทั่วในหมู่ของปวงชนชาวไทยมาทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน นับวันผู้คนก็ยิ่งมีความเคารพรักศรัทธาพระองค์ท่านมากยิ่งขึ้น จนแทบทุกครัวเรือนล้วนมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ไว้สักการะบูชาทั้งนั้น
หมวด (01) : พระมหากัตริย์  
ปกแข็ง / 216  หน้า
จัดพิมพ์ : บริษัท หนังสือสายน้ำ จำกัด   
พิมพ์ครั้งที่ : -   
ปีที่พิมพ์ :  -
ขนาด : กว้าง 15 ซ.ม. ยาว 21 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มเดิม / มีรอยดินสอขีดเส้นใต้บรรณทัด ในบางหน้า