lungkitti.com หนังสือเก่า

สงครามจราชน / อุดม ประมวลวิทยา


SOLD OUT
หมวดหนังสือ (02) : สารคดีประวัติศาสตร์
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดีประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 025778

รายละเอียดสินค้า สงครามจราชน / อุดม ประมวลวิทยา

  สารคดีที่เผยผลงานและชีวประวัติของจารชนเรื่องนาม  นานาชาติ หนังสือสารคดีที่มีค่ายิ่ง ควรเป็นหนังสือคู่มือประจำบ้านของผู้รักชาติ และบ้านเกิดเมืองนอนของทุกท่านทุกคน
  ปัจจัยทางด้านวัตถุ ที่มนุษย์เราได้พัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการและ จำเป็นกับการดำรงชีพประจำวันแล้ว เราจะต้องมี สิทธิเสรีภาพในการเลือก และได้รับผลตอบแทน จากการเลือกตามความสามารถ เพื่อการดำรงชีวิตให้ เป็นไปตามความต้องการตามธรรมชาติ ของเราด้วย แต่เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า สิทธิเสรีภาพในการดำรงชีวิตเช่น นี้จะมีไม่ได้ในระบบสังคมของประเทศที่ปกครองด้วยลัทธิ คอมมิวนิสต์ ฉะนั้น การที่ผู้นำของประเทศที่ปกครองด้วย ลัทธิคอมมิวนิสต์อ้างว่า จะสร้างสันติภาพให้กับโลกเสียใหม่ โดยให้ทำลายสันติภาพถาวรที่เป็นไปตามความต้องการตาม ธรรมชาติของมนุษย์ให้หมดสิ้นไป จึงเป็นเรื่องเหลวไหล และคอมมิวนิสต์ก็ไม่เคยกระทำการให้สำเร็จความประสงค์
โดย : อ. ประมวลวิทยา  
หมวด (02) :  สารคดีประวัติศาสตร์
ปกแข็ง/ 583 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์  โอเดียนสโตร์
พิมพ์ครั้งที่ :  1
ปีที่พิมพ์ :  2514
ขนาด : กว้าง  ซ.ม. ยาว  ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / ตำหนิใบรองปกหลังฉีกเล็กน้อย