lungkitti.com หนังสือเก่า

มรดกจอมพล – หนู ๆ ของจอมพล / มงกุฎดำ

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ (02) : สารคดีประวัติศาสตร์
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดีประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 025776

รายละเอียดสินค้า มรดกจอมพล – หนู ๆ ของจอมพล / มงกุฎดำ

  ประวัติศาสตร์จำเป็นต้องจารึกตามเหตุการณ์  เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังศึกษาและวิจารณ์กันต่อไป  เรื่องมรดกมหาศาล  เรื่องการมีอนุภรรยามากของท่านก็ดี เป็นเรื่องที่ควรเปิดเผย แม้จะเป็นเรื่องที่มองอย่างผิวเป็นว่าเป็น “ส่วนตัว” ก็ตาม แต่เนื้อแท้แล้ว การกระทำทุก อย่างของผู้ดำ  
รงตำแหน่ง สูงสุดของบ้านเมืองนั้นตามหลักสากลถือว่า เป็นเรื่อง เป็นชีวประวัติที่ปวงชนจะต้องทราบ ไม่มีใครทรงสิทธิที่จะห้ามการเผยแพร่ในเมื่อจอมพลสฤษดิ์ไม่ใช่คนของใคร หาก เป็นคนของประชาชนดังกล่าวแล้ว 
  เรื่องราวในประวัติศาสตร์บอกเราว่า อย่าว่าแต่ ขนาด จอมพลสฤษดิ์ เลยที่จะไม่มีใครแตะต้อง แม้แต่เจ้า ชีวิตเหนือหัวในอดีต ขนาดสมเด็จพระพุทธเจ้าเสือที่ทรง โปรดปรานเด็กสาววัยกำดัดจนเกินขอบเขต และพระมหา กษัตริย์อีกบางพระองค์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ได้ถูกประวัติ ศาสตร์จารึกเอาไว้ทั้งความดีงามและความเสื่อมทราม
โดย : มงกุฎดำ  
หมวด (02) :  สารคดีประวัติศาสตร์
ปกแข็ง/ 776 หน้า (มีใบคลุ่มปก) 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ กรุงธน
พิมพ์ครั้งที่ : 2 
ปีที่พิมพ์ :  2507
ขนาด : กว้าง 13.5 ซ.ม. ยาว 19 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / กระดาษเหลืองกรอบ / กระดาษเลื่อนเหลื่อมเล็กน้อย.