lungkitti.com หนังสือเก่า

ปาฐกถาประวัติศาสตร์ มัธยสมัย (ตอน 1-2)

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ (02) : สารคดีประวัติศาสตร์
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดีประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 025774

รายละเอียดสินค้า ปาฐกถาประวัติศาสตร์ มัธยสมัย (ตอน 1-2)

  ประวัติศาสตร์ในมัธยสมัยนั้น ยุโยปกำลังมืดมัว – มืดเพราะเคร่งครัดจัดจ้าน  และมัวเพราะคลั่งใคล้ใหหลงด้วยเรื่องศสานาเพียงไร ฉะนี้ จึงควรเป็นเหตุให้ซัดทอดได้ว่าไม่รุ่งเรืองเหมือนนวสมัย  อันสมัยใหม่เป็นสมัยวิทยาศาสตร์  ย่อมรุ่งเรือง – รุ่งเพราะวิวรรธน์  และเรืองเพราะปฏิวรรธน์  หากโลกนี้มีอยู่เพียงประเทศเดียวชาติเดียว  อารยธรรมความเจริญก็ค่อยเป็นค่อยไป  แต่ที่แท้หาได้เป็นดั่งว่าไม่  อารยธรรมความเจริญของตะละประเทศตะละชาติจึงได้ขันแข่งแย่งกันก้าวหน้า  และคงจะก้าวอยู่อย่างนี้จนหาที่สุดมิได้.
  เหตุการณ์ทั้งปวงอันนับเข้าอยู่ในตำนานสมัย กลางนี้ เริ่มขึ้นแต่กาลภายหลังเมื่อราชอาณาจักร โรมันภาคตะวันตกได้ล่มจมลงแล้ว ใน พ.ศ. ๑๐๑๕ จนกะทั่งถึงสมัยเมื่อ ฆริสตอฟ โคลุมบูส ได้ไปพบทวีปอะเมริกาเข้าเป็นครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๐๓๕ ในระยะเวลา ๑๐ ศตวรรษนี้ หากจะแบ่ง ออกเป็นสองตามสภาพเหตุการณ์ก็จะได้คือ ส่วน ศตวรรษแรกนั้นได้นามว่าตมยุค( Dark Ages เพราะ เป็นยุคที่อารยธรรม ความเจริญทุกสิ่งทุกอย่างได้ หยุดชะงักดูมืดมนลงชั่วคราว มีอุปมาดังหนึ่ง ราตรีกาลอันยาวยิ่งซึ่งต่อจากทิวากาล คือสมัยที่ ราชอาณาจักรโรมัน
โดย :  ม.จ.ทองทีฆายุ ทองใหญ่ (ทรงแสดง)
หมวด (02) :  สารคดีประวัติศาสตร์
ปกแข็ง/ 768 หน้า (ไม่มีใบหุ้มปก) 
จัดพิมพ์ : โงพิมพ์ กรุงเทพบรรณาคาร 
พิมพ์ครั้งที่ :  -
ปีที่พิมพ์ :  2481
ขนาด : กว้าง 14 ซ.ม. ยาว 19 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / ตัวเล่มแข็งแรง / มีรอยเขียน(ดินสอ)ขยายความเป็นช่วง ๆ ทั้ง 2 เล่ม