lungkitti.com หนังสือเก่า

จ้าวเพ็ชราช บุรุษเหล็กแห่งราชอาณาจักรลาว


SOLD OUT
หมวดหนังสือ (16) : ตู้หนังสือเก่า
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 00 ตู้หนังสือเก่า lungkitti
  • รหัสสินค้า : 025773

รายละเอียดสินค้า จ้าวเพ็ชราช บุรุษเหล็กแห่งราชอาณาจักรลาว

       พระประวัติบางตอนเปน สำนวนไทยลาว ผู้เขียนออกตัวว่า รักษาสำนวนของเสด็จฯ ท่านไว้ซึ่งท่านบันทึกเปนส่วนพระองค์  ถ้าเปนเรื่องเล่าโดยทั่วไปก็คือ สำนวนของผู้เขียนเอง
        การเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นก็ด้วยประสงค์ให้ท่านนักการเมือง  และปกครองทั้งหลายจะได้ทราบความเปนไปของพี่น้องเผ่าไทยด้วยกัน  ต่อสู้เพื่อสลัดแอกจากฝรั่งเศสมาเปนไทยแก่ตน การต่อสู้ของประชาชาติลาวโดยมีเสด็จเพ็ชชารผู้นำนี้  เปนวีรกรรมน่าสรรเสริญ  บรรดาผู้ที่มีส่วนร่วมและน่าจะเปนตัวอย่างได้ดี  สำหรับประชาชาติที่มีพลเมือง 3 ล้านคน และผู้รักชาติไม่กี่พันคนยอมตาย  เพื่อให้คนอีก 3 ล้านคนอยู่อย่างมีอิสระภาพ
โดย :  3349
หมวด (16) :  ตู้หนังสือเก่า  
ปกแข็ง/ 508 หน้า (ไม่มีใบหุ้มปก)
จัดพิมพ์ : โรงพิมพ์รวมมิตรไทย
พิมพ์ครั้งที่ : -   
ปีที่พิมพ์ : 2499   
ขนาด : กว้าง 14 ซ.ม. ยาว 19 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / ตัวเล่มแข็งแรง