หนังสือเก่า lungkitti.com

เจ้าชีวิต* / พระนิพนธ์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (16) : หนังสือดี 100 เล่ม <br>
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : 100 เล่ม ที่ควรอ่าน
  • รหัสสินค้า : 025771

รายละเอียดสินค้า เจ้าชีวิต* / พระนิพนธ์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์

  เจ้าชีวิต เป็นพระนิพนธ์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ซึ่งแต่เดิมทรงแต่งเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ชาวต่างประเทศที่สนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของชาติไทยโดยละเอียด เพราะหนังสือที่จะรวบรวมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยมีให้อ่านน้อยมาก สำหรับการที่ทรงแปลเป็นภาษาไทยนี้ ก็เพื่อที่จะให้คนไทยได้ทราบถึงเรื่องราวที่ทรงเขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษและให้คนไทยที่ ไม่สามารถอ่านฉบับภาษาอังกฤษได้ จะได้เข้าใจเนื้อหาต่างๆ ภายในหนังสือเล่มนี้ เนื้อหาของ เจ้าชีวิต จะเป็นการบรรยายประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเป็นการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยในแง่การเมือง การปกครอง การต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม 
โดย:  พระนิพนธ์ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ 
หมวด (16) : หนังสือดี 100 เล่ม  
ปกแข็ง/ 753 หน้า 
จัดพิมพ์ :  สำนักพิมพ์ คลังวิทยา 
พิมพ์ครั้งที่: 4 
ปีที่พิมพ์:  2517
ขนาด:  กว้าง 15 ซม.  ยาว 21.5 ซม. 
สภาพ :  ดี
/* Products stats */