หนังสือเก่า lungkitti.com

ดาบศักดิ์เหล็กน้ำพี้ / อายัณโฆษ

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (16) : หนังสือเก่าปกสวย
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หนังสือเก่าปกสวย
  • รหัสสินค้า : 025760

รายละเอียดสินค้า ดาบศักดิ์เหล็กน้ำพี้ / อายัณโฆษ

  นิยายเทียบคติโบราณ เรื่องนี้ได้ เขียน ขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗ เคยลงในหนังสือพิมพ์รายเดือนไทยเขษม และได้พิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ 
  จากนวนิยาย ชิ้นเอกนี้ ผู้อ่าน จะทราบถึง พระราชพิธี ขนบธรรมเนียมประเพณี และการจัดกระบวนทัพศึกสมัย โบราณ ทั้ง ของไทย และต่างประเทศ ความรู้เรื่องภูมิ ประเทศ และความเป็นไปต่าง ๆ อันวรรณกรรมนี้จะต้อง ใช้ความรู้ความสามารถประกอบด้วยการ ค้นคว้าหาหลัก ฐาน ประกอบ และต้องใช้เวลานานมาก เพราะเป็น นวนิยายอิงประวัติศาสตร์อย่างใกล้ความจริงแนบเนียนที่สุดกล่าวถึงเรื่องราวเมื่อ ๔๐๐ ปี กว่ามาแล้ว  ซึ่งมีเรื่องราวและพฤติการณ์ของชาวไทย, ญวน, มอญ, พม่า และชาว โปรตุเกศ ฯลฯ นำท่านไปชมฉากการรบบรรยายให้เห็น ปรากฏชัดเจนถึงการรบ ซึ่งต่อสู้กันอย่างกล้าหาญ มีการ ชนช้าง และรบกันด้วยอาวุธอื่น เช่นดาบ ฯลฯ และประลอง หมัดมวย! -ฉากการผจญภัยในเรือเดินทะเล ในต่าง ประเทศ และพระราชอาณาจักร ชายแดน - 
โดย : ขุนพิจารณ์ราชหัตถ์ 
หมวด (16) : หนังสือเก่าปกสวย
ปกแข็ง/ 513 หน้า (มีใบหุ้มปก)
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ คลังวิทยา
พิมพ์ครั้งที่ :  3  
ปีที่พิมพ์ :  2495
ขนาด : กว้าง 13.7 ซ.ม. ยาว 19 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ