lungkitti.com หนังสือเก่า

เพลง ชุดทำขวัญ THAM KWAN


฿800.00
หมวดหนังสือ (04) : ดนตรี
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : คู่มือท่องเที่ยว - กีฬา - ดนตรี
  • รหัสสินค้า : 025701

รายละเอียดสินค้า เพลง ชุดทำขวัญ THAM KWAN

  ประเพณีของไทยตั้งแต่โบราณมา มีพิธีอยู่อย่างหนึ่ง เรียกว่า “ทำขวัญ” หมายถึงประกอบพิธีในอันที่จะดลบันดาล ให้บังเกิดสิริมงคลในจิตใจ พ้นจากความหวาดสะดุ้งหรือตกใจ โดยมากมักจะกระทำกันในเวลาเริ่มชีวิตใหม่ เช่น เด็กเล็ก ๆ  ที่จะเริ่มขึ้นนอนเปล ก็ทำขวัญเปล ซึ่งมีแต่เจ้านายชั้นสูงเรียกว่า ขึ้นพระอู่,  เปลี่ยนจากวัยเด็กเป็นวัยรุ่น ตอนโกนจุก หลาย ก็ทำขวัญจุก, เปลี่ยนจากเพศฆราวาสอุปสมบทเป็นภิกษุสงฆ์  ก็ทำขวัญนาค (ผู้ที่จะเข้าอุปสมบทเรียกว่านาค), หรือ จะปลูกเรือนใหม่ ก็ทำขวัญเสา, เริ่มจะนำข้าวเปลือกใส่ยุ้งฉาง ก็ทำขวัญข้าว เป็นต้น.
  พิธีเหล่านี้ มักจะมีบายศรีและแว่นเวียนเทียนเป็นเครื่อง รับมา ประกอบโดยผู้ชำนาญพิธีการ เป็นผู้สาธยาย กล่าวอัญเชิญ จะต้อง เทพดาและปลุกปลอบเรียกขวัญ บางกรณีก็มีกล่าวสั่งสอนด้วย พิธีทำขวัญนั้น นอกจากคนทำขวัญแล้ว บรรดาญาติมิตรจะต้องมาประชุมพร้อมกัน ณ มณฑลพิธีนั้น ครั้นได้ฤกษ์ทำขวัญก็จุดเทียนที่แว่น ส่งให้ญาติมิตรที่นั่งล้อมรับและส่งต่อ ๆ กันไป  แต่งเนื่องด้วยการเวียนเทียนย่อมกินเวลานาน  โบราณจารย์ทางดนตรีจึงรวบรวมเพลงหลาย ๆ เพลงเรียบเรียงเข้าเป็นเพลงชุด เรียกว่า “เรื่องทำขวัญ”
หมวด  (04) : ดนตรี   
ปกอ่อน / 180 หน้า 
จัดพิมพ์ : กรมศิลปากร   
ขนาด : กว้าง 21 ซ.ม. ยาว 23.3 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ