lungkitti.com หนังสือเก่า

ดนตรีไทย โน้ตและวิธีฝึก / สมพงษ์ กาญจนผลิน


SOLD OUT
หมวดหนังสือ (04) : ดนตรี
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : คู่มือท่องเที่ยว - กีฬา - ดนตรี
  • รหัสสินค้า : 025695

รายละเอียดสินค้า ดนตรีไทย โน้ตและวิธีฝึก / สมพงษ์ กาญจนผลิน

     สมพงษ์ กาญจนผลิน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย ทั้งภาควิชาการและภาค ปฏิบัติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย มีหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาขับร้อง ดนตรี และนาฏศิลป์ในโรงเรียน มัธยมศึกษาทั่วประเทศ
         ดนตรีไทย โน้ต และวิธีฝึก เล่มนี้ มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรมัธยมศึกษา ตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ที่ครูและนักเรียนสามารถใช้เป็น คู่มือในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
โดย :  สมพงษ์ กาญจนผลิน 
หมวด (14) : ความรู้ทั่วไป  
ปกแข็ง / 262 หน้า 
จัดพิมพ์ :  บริษัท ต้นอ้อ 1999 จำกัด
พิมพ์ครั้งที่ : -   
ปีที่พิมพ์ :    2542
ขนาด : กว้าง 19 ซ.ม. ยาว 26.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ