lungkitti.com หนังสือเก่า

วิวัฒนาการลายไทย / น.ณ ปากน้ำ

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ (04) : ศิลปวัฒนธรรม - วัฒนธรรมไทย
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรม - วัฒนธรรมไทย
  • รหัสสินค้า : 025682

รายละเอียดสินค้า วิวัฒนาการลายไทย / น.ณ ปากน้ำ

  น. ณ ปากน้ำ ได้ใช้เวลา 30 ปีกว่า หรือเกือบครึ่งหนึ่งของชีวิตออกทำการสำรวจ ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏอยู่ทั่วประเทศไทย งานค้นคว้าชิ้นนี้จึงเป็นชิ้นสำคัญและยิ่งใหญ่มากชิ้นหนึ่งของ น. ณ ปากน้ำ ดังนั้นเมื่อสำนักพิมพ์ เมืองโบราณปรารภที่จะพิมพ์งานของ น. ณ ปากน้ำออกเผยแพร่ ซึ่งเห็นสมควรว่าเรื่องลายไทยน่า ดูจะเหมาะสมแก่กาละเทศะที่สุด
  ลายไทยเป็นลายที่มีจุดเริ่มต้นและวิวัฒนาการเป็นขั้นตอน และได้กลายมาสู่ลักษณะของลายไทยที่เบิกบานรุ่งโรจนสุดขีด ในสมัยอยุธยา อันได้ส่งแบบแผนมาสู่สมัยรัตนโกสินทร์ด้วย การพิจารณาลักษณะและสมัยของลายไทย จึงจำเป็นที่จะต้องให้ถองแท้ ถึงกำเนิดและพัฒนาการที่แท้จริง
  ท่านผู้อ่านจะพบว่าในหนังสือเล่มนี้ ภาพประกอบลายต่าง ๆ ในสมัยอยุธยาจะมีอยู่มากกว่าภาพส่วนอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะ ลายไทยในสมัยอยุธยาเป็นลวดลายที่มากด้วยฝีมือ อันนับได้ว่าเป็นที่สุด และมีอิทธิพลต่อลายไทยในสมัยต่อมาด้วย จึงได้ให้ไว้เป็น ตัวอย่างประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบกับลายไทยในสมัยก่อนและหลังอยุธยา
ผู้จัดทำหนังสือเรื่องลายไทย ได้ร่วมกันกับ น. ณ ปากน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อรวบรวมรูปภาพ และบทความต่าง ๆ ให้ถี่ถ้วน และง่ายแก่การเข้าใจ หรือนำไปใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ในโอกาสต่อไป การเสนอหนังสือเรื่องลายไทยนี้ เป็นเพียงการเริ่มต้น ครั้งแรกของผู้เขียนและผู้พิมพ์ ที่ตั้งใจจะให้มีหนังสือเช่นนี้ปรากฏขึ้นแก่ผู้สนใจทั่วไป ซึ่งต่อไปจึงจะมีการเพิ่มเติมการศึกษาลายไทย ต่าง ๆ ให้ละเอียดลึกซึ้งลงไป เช่นการเปรียบเทียบลายเส้นของลักษณะต่างๆ การวิเคราะห์ลักษณะและกำเนิดของลาย เป็นต้น
โดย : น. ณ ปากน้ำ  
หมวด (04) : ศิลปวัฒนธรรม - วัฒนธรรมไทย
ปกอ่อน / 228 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ 
พิมพ์ครั้งที่ :  2  
ปีที่พิมพ์ :  2524 (ครั้งแรก)  
ขนาด : กว้าง 21 ซ.ม. ยาว 28 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่า / กระดาษมีคราบเหลือง / ริมขอบปกแหว่งเล็กน้อย