หนังสือเก่า lungkitti.com

ทูลกระหม่อมฟ้าชาย / พ. เทียนทองดี

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (01) : พระมหากษัตริย์
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์ - พระบรมวงศานุวงศ์
  • รหัสสินค้า : 025566

รายละเอียดสินค้า ทูลกระหม่อมฟ้าชาย / พ. เทียนทองดี

     เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิลาลงกรณทรงมีพระชนมายุครบ 20 พระชันษาบริบูรณ์  ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2515 
        ผู้เขียนได้ใช้เวลารวมรวมอยู่เป็นเวลานาน โดยได้อัญเชิญพระประวัติตั้งต่ประสูติ จนถึงปัจจุบัน พระราชกรณียกิจ พระจริยาวัตร ประวัติของโรงเรียนที่ทรงศึกษาเป็นครั้งแรก และประวัตของโรงเรียนที่เสด็จไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศ อังกฤษ และประเทศออสเตรเลีย นอกจากนั้น ในบทสุดท้ายผู้เขียนได้ผนวกเรื่องราวที่น่ารู้ไว้หลายเรื่อง ..
โดย : พ. เทียนทองดี  
หมวด (01) : พระมหากษัตริย์ 
ปกแข็ง / 400 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ธรรมบรรณาคาร
พิมพ์ครั้งที่ : 1   
ปีที่พิมพ์ :    2515
ขนาด : กว้าง 13 ซ.ม. ยาว 18 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มเดิม