lungkitti.com หนังสือเก่า

ประวัตินานาประเทศ / เสฐียรโกเศศ


SOLD OUT
หมวดหนังสือ (02) : สารคดีประวัติศาสตร์
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดีประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 025508

รายละเอียดสินค้า ประวัตินานาประเทศ / เสฐียรโกเศศ

     เรื่อง “ประวัตินานาประเทศ” นี้ เสฐียรโกเศศ ได้เรียบเรียงโดยอาศัยต้นฉบับภาอังกฤษ ซึ่งเป็นเวลาภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งยุติแล้ว 5 ปีฉะนั้น เรื่องราวอันเป็นประวัติความเป็นมาของนานาประเทศที่กล่าวถึงจึงเป็นประเทศ ในทวีปยุโรปและตะวันออกกลางหรืออาเซียน้อย ตั้งแต่ชาติเหล่านั้นได้ตั้งเป็นประชาชาติและประเทศขึ้นกระทั้งถึงเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขึ้น
โดย : เสฐียรโกเศศ  
หมวด (02) : สารคดีประวัติศาสตร์
ปกแข็ง / 285 หน้า (มีใบคลุมปก)
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ บรรณาคาร  
พิมพ์ครั้งที่ :    -
ปีที่พิมพ์ :    2515
ขนาด : กว้าง 13.5 ซ.ม. ยาว 18.7 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ