หนังสือเก่า lungkitti.com

นิทานวรรณคดีไทย รวม 7 เรื่อง (รวมชุด 7 เล่ม)

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (13) : วรรณคดีไทย/นิทาน
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : วรรณคดีไทย-นิทาน-ชาดก
  • รหัสสินค้า : 025482

รายละเอียดสินค้า นิทานวรรณคดีไทย รวม 7 เรื่อง (รวมชุด 7 เล่ม)

นิทานวรรณคดีไทย รวม 7 เรื่อง   
 1. กำเนิดรามเกียรติ์ เล่ม 1 / โดย...ลำจวน (112 หน้า)
 2. พระสุวรรณหงส์ / โดย...ลำจวน (80 หน้า)
 3. 4 ยอดกุมาร / โดย...จำปา 4 ต้น (88 หน้า)
 4. ปลาบู่ทอง / โดย...ลำจวน (82 หน้า)
 5. แก้วหน้าม้า / โดย...ลำจวน (115 หน้า)
 6. สิงหไกรภพ / โดย...ลำจวน (96 หน้า)
 7. คาวี-หลวิชัย / โดย...ลำจวน (128 หน้า)
หมวด (13) :  วรรณคดีไทย/นิทาน
ปกอ่อน / - หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ อำนวยสาส์น
ขนาด : กว้าง 12.8 ซ.ม. ยาว 18.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ