lungkitti.com หนังสือเก่า

จอมทัพมหาราช ชุด 20 เล่มจบ (ขาดเล่ม 9)/ ลพบุรี

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ (16) : หนังสือเก่า (นวนิยาย)
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หนังสือเก่า (นวนิยาย-หนังสือแปล)
  • รหัสสินค้า : 025429

รายละเอียดสินค้า จอมทัพมหาราช ชุด 20 เล่มจบ (ขาดเล่ม 9)/ ลพบุรี

  นวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตการเขียน ของ...ลพบุรี
  .......โยนกนคร หรือนาคพันธุ์ อันเป็นราช ธานีของราชอาณาจักรโยนกนั้นตั้งอยู่  ณ ฝั่ง ขวาของแม่น้ำโขง และราช อาณาจักรแห่ง แรกในดินแดนลานนาไทย พระเจ้าสิงหน วัดราชโอรสองค์เล็กของ พระเจ้าเทวกาล แห่งนครไทยเทศ ทรงก่อตั้งขึ้นในตอน ต้นพุทธศตวรรตที่ ๑๓  /.......
โดย : ลพบุรี  
หมวด (16) :  หนังสือเก่า (นวนิยาย)
ปกอ่อน / 2,580 หน้า(จบ) 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ บันดาลสาส์น
ปีที่พิมพ์ : 2517 
ขนาด : กว้าง 13 ซ.ม. ยาว 19 ซ.ม. 
สภาพ :  พอใช้ / ไม่ครบชุดขาดเล่ม 9 (มีเล่ม 1-8, 10-20) รวม 19 เล่ม