หนังสือเก่า lungkitti.com

สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 / เมษายน 2517

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (02) : วารสารการเมือง
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : วารสารการเมือง
  • รหัสสินค้า : 025376

รายละเอียดสินค้า สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 / เมษายน 2517

  เรื่องน่าสนใจในเล่ม 
- เมืองไทยไม่ใช่กรุงเทพ / บ้านนาทรายไม่ใช่น้ำตาหยดแรกและหยดสุดท้าย 
- โครงการศึกษาคลองคอดกระ / ใครเป็นใครในโครงการขุดคลองคอดกระ
- เบื้องหลังการขุกคลองคอดกระ – ผลประโยชน์ของใคร
- ร้อยกรอง / จะเห็นฟ้าก็ยังยาก 
โดย :  นายป๋วย อิ้งภากรณ์ (เจ้าของ)  / นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี (บรรณาธิการ )
หมวด (02) :  วารสารการเมือง 
ปกอ่อน / 119 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ สังคมศาสตร์ 
ปีที่พิมพ์ :  2517  
ขนาด : กว้าง 19 ซ.ม. ยาว 25.5 ซ.ม. 
สภาพ :  พอใช้ 
/* Products stats */