lungkitti.com หนังสือเก่า

ศิลปะการปรุ่งอาหารทะเล


SOLD OUT
หมวดหนังสือ (08) : คู่มือแม่บ้าน - ตำราอาหาร
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : แม่บ้าน - ตำราอาหาร - งานฝีมือ
  • รหัสสินค้า : 025347

รายละเอียดสินค้า ศิลปะการปรุ่งอาหารทะเล

  อาหารทะเลเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อย  และสามารถปรุงได้ทุกรส  เป็นที่นิยมรับประทานมากกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ จนระยะหลังนี้ได้มีภัตตาคารเป็นจำนวนมากเปิดขึ้นมาเพื่อจำหน่ายอาหารทะเลโดยเฉพาะ  คณะผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้  มีความเห็นว่าการรวบรวมตำรับการปรุงอาหารทะเลนานาชนิดให้อยู่ในเล่มเดียวกัน  จะมีประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจในเรื่องการประกอบอาหาร  ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้าน  นักศึกษา  อาจารย์หรือผู้ประกอบธุรกิจด้านขายอาหาร  จึงได้เลือกเฟ้นตำรับอาหารทะเลที่น่าสนใจจากภัตตาคาร  ร้านอาหาร  และโรงแรมที่มีชื่อเสียง  มารวบรวมไว้เพื่อง่ายแก่การค้นหา  และเป็นคู่มือในการประกอบอาหารทะเลโดยตรง
โดย : วรางคนา สุเมธวัน, เกษมสุข ภมรสถิตย์  
หมวด (08) : คู่มือแม่บ้าน - ตำราอาหาร 
ปกแข็ง / 152 หน้า (มีแจ็คเก็ต)  
จัดพิมพ์ : สำบริษัท ประชาช่าง จำกัด
พิมพ์ครั้งที่ :  -
ปีที่พิมพ์ :  -
ขนาด : กว้าง 19.5ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ :  พอใช้ / รูปเล่มเดิม