หนังสือเก่า lungkitti.com

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สนั่น จนฺทปชฺโชโต ป.ธ.๙)

฿350.00
หมวดหนังสือ (05) : ธรรมานุสรณ์
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ธรรมานุสรณ์
  • รหัสสินค้า : 025325

รายละเอียดสินค้า อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สนั่น จนฺทปชฺโชโต ป.ธ.๙)

        จนฺทปชฺโชตเถรปูชา อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สนั่น จนฺทปชฺโชโต ป.ธ.๙)  ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภาณ์  วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร  วันจันที่ 7 มิถุนายน พุทธศักราช 2542  
         สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สนั่น จนฺทปชฺโชโต ป.ธ.๙)  นามเดิม : สนั่น สรรพสาร เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น เจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะภาค 8 และ 10 (ธรรมยุต) 
      คณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์ งานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ได้พิจารณาจัดพิมพ์หนังสือ จำนวน 2 เล่ม เล่มที่หนึ่งนี้ นอกจากหมายรับสั่งและพระธรรมานุโมทนาแล้ว เนื้อหาสาระที่นำลงพิมพ์มี 3 ส่วน
  ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย ชีวิตและงาน คำสอน คติธรรม และพระธรรมเทศนาของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
  ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยพระธรรมเทศนาที่แสดงในงานบำเพ็ญกุศลถวายในวาระต่างๆ
  ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย พระราชหัตถเลขา ประวัติย่อวัดนรนาถสุนทริการาม และรำลึกถึงเจ้าพระเจ้าสมเด็จฯโดยนายกสมาคมชาวอุบลราชธานี
โดย: คณะสงฆ์วัดนรนาถสุนทริการาม
หมวด (05) : ธรรมานุสรณ์  
ปกอ่อน/ 221 หน้า 
สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์: 2542
ขนาด: กว้าง 19 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ: ดี