lungkitti.com หนังสือเก่า

ป่ามรดกไทย อาณาจักรพรรพืชและสรรพชีวิตแห่งป่าเขตร้อน

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ (13) : หนังสือเพื่อการค้นคว้า
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือกรมศิลปากร - เอกสาร เพื่อการค้นคว้า
  • รหัสสินค้า : 025290

รายละเอียดสินค้า ป่ามรดกไทย อาณาจักรพรรพืชและสรรพชีวิตแห่งป่าเขตร้อน

  ดินแดนขวานทองของไทยเป็นแหล่งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้  อีกทั้งมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดเขตหนึ่งของโลก  เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยเป็นข้อได้เปรียบสำคัญ  คือตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรซึ่งเป็นโซนร้อนของโลก ส่งผลให้มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงตลอดปี  ประกอบกับได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านประจำ  นำพาฝนและความชุ่มชื่นมาสู่ภูมิอากาศโดยรวมของประเทศ 
  ป่าไม้ถือเป็นสถานที่มหัสจรรย์ทางธรรมชาติรูปแบบหนึ่ง  เพราะผืนป่าคือแหล่งรวมพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  ราวกับบ้านหลังใหญ่สิ่งมิได้มีเพียงต้นไม้หยั่งรากลึกและเติบโตขึ้นเท่านั้น  หากในความเป็นจริง ป่าไม้ยังหมายความรวมไปถึงพันธุ์พืช  ผืนดิน  สายลม  แสงแดด  สายน้ำ  รวมทั้งเหล่าส่ำสัตว์น้อยใหญ่  ที่โลดแล่นใช้ชีวิตผูกพันเชื่อมโยงกันเป็นระบบนิเวศและสายใยอาหารอันซับซ้อนเปราะบาง  ยังมีสิ่งมีชีวิตที่หลีกเร้นกาอยู่ในพื้นป่าอีกมากมายนัก  ซึ่งมนุษย์ไม่เคยรู้จักมาก่อนการคงอยู่ของผืนป่าจึงเป็นหลักประกันให้แก่ประเทศไทยและโลก  เพื่อว่าจะได้ยังประโยชน์จากป่าทั้งทางตรงและทางอ้อม  ไม่ว่าจะจะในแง่ของปัจจัยสี่  มีอาหารเลี้ยงประชากรอย่างบริบูรณ์  มีแหล่งวัตถุดิบเพื่อค้นคว้าวิจัยตัวยารักษาโรคใหม่ ๆ  ได้ใช้ผลผลิตเนื้อไม้จากป่า  มีความหลากหลายทางพันธุกรรมไว้สำหรับการปรับปรุงพันธุพืชและสัตว์เพราะ  หรือแม่กระทั่งใช้ป่าไม้เป็นห้องเรียนธรรมชาติเพื่อการศึกษาหาความรู้และการพักผ่อนหย่อนใจ..........
โดย :  กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หมวด (13) : หนังสือเพื่อการค้นคว้า 
ปก แข็ง / 238 หน้า 
จัดพิมพ์ : บริษัท เนเจอร์ทรี จำกัด   
พิมพ์ครั้งที่ : 2 
ปีที่พิมพ์ :  2546
ขนาด : กว้าง 28.5 ซ.ม. ยาว 28.5 ซ.ม. 
สภาพ :  พอใช้