lungkitti.com หนังสือเก่า

สารานุกรมไทยฉบับเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี


฿650.00
หมวดหนังสือ (01) : หนังสือเฉลิมพระเกียรติ  
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 025287

รายละเอียดสินค้า สารานุกรมไทยฉบับเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

       คณะกรรมการบริหารโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   จัดทำสารานุกรมไทยฉบับเฉลิมพระเกียรติ  ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  เพื่อเฉลิมพระเกียรติเช่นเดียวกับที่ได้จัดทำสารานุกรมไทยฉบับกาญจนาภิเษก ในโอกาสทรงครองราชย์สิริราชสมบัติครบ 50 ปี พุทธศตวรรษ 2539  สารานุกรมไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ เล่มนี้  ประกอบด้วยเนื้อหา 9 บท  แต่ละบทเป็นการประมวลพระราชจริยาวัตร  พระราชกรณียกิจ  และพระ ปรีชาสามารถในด้านต่าง ๆ ที่ทรงบำเพ็ญด้วยพระวิริยะอุตสาหะ  จนก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงนานัปการแก่เราอาณาประชาราษฎร์
        อันประกอบด้วย 
- ธรรมิกราชา
- พระปรีชาสามารถในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- เศรษฐกิจพอเพียง
- กษัตริย์ – เกษตร
- พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
- พระปรีชาสามารถด้านการพัฒนาปัญญา
- อัครศิลปิน
- พระราชกรณียกิจด้านสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณี
- สังคมสมานฉัน
โดย : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว  
หมวด (01) : หนังสือเฉลิมพระเกียรติ    
ปกแข็ง / 479 หน้า 
จัดพิมพ์ :บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)     
พิมพ์ครั้งที่ : 2   
ปีที่พิมพ์ :    2550
ขนาด : กว้าง 22.4 ซ.ม. ยาว 28.5 ซ.ม. 
สภาพ :  ดี