lungkitti.com หนังสือเก่า

แผ่นดินนี้ศรีลังกา / โกวิท ตั้งตรงจิตร


฿200.00
หมวดหนังสือ (02) : สารคดีประวัติศาสตร์  
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดีประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 025264

รายละเอียดสินค้า แผ่นดินนี้ศรีลังกา / โกวิท ตั้งตรงจิตร

       แผ่นดินศรีลังกานี้ มีความสำคัญเกี่ยวพันกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่  โดยเหตุที่พระองค์เคยเสด็จพุทธดำเนินไปโปรดชาวศรีกาถึง 3 ครั้งด้วยกัน  จึงมีความสำคัญมากหากไม่นับว่าศรีลังกาเป็นแผ่นดินถิ่นพุทธภูมิด้วยก็จะไม่ถูกต้องนัก   
          ประวัติศาสตร์ ของศรีลังกา คือสมัยแรก เริ่มที่ชาวอารยันพากันเข้ามาตั้งถิ่นฐาน  เข้ามาจัดการบ้านเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  เปลี่ยนจากสภาพบ้านป่าเมืองดอย  มาเป็นเมืองอารยธรรม  นำระบบกษัตริย์เข้ามาปกครอง มีการสถาปนาราชวงศ์ “สิงหล”  ขึ้นเป็นครั้งแรกเหนือแผ่นดินเกาะแห่งความรุ่งเรือง   ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ “สิงห์หล” ได้แก่พระเจ้าวิชัย หรือ วิชยะ ทรงเริ่มปกครองศรีลังกา เมื่อ พุทธศักราชที่ 1 หรือ พ.ศ. 1 คือภายหลังที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว
โดย : โกวิท ตั้งตรงจิตร (นักเขียนสารคดีดีเด่นแห่งชาติ)
หมวด (02) :  สารคดีประวัติศาสตร์
ปกอ่อน / 696 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ รวมสาส์น
พิมพ์ครั้งที่ : 1   
ปีที่พิมพ์ :    2545
ขนาด : กว้าง 14.5 ซ.ม. ยาว 21 ซ.ม. 
สภาพ :  พอใช้ / มีลายเซ็นเจ้าของเดิม