lungkitti.com หนังสือเก่า

จาณักยะ ปราชญ์ใหญ่แห่งชมพูทวีป


฿450.00
หมวดหนังสือ (02) : สารคดีประวัติศาสตร์  
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดีประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 025247

รายละเอียดสินค้า จาณักยะ ปราชญ์ใหญ่แห่งชมพูทวีป

  จาณักยะ ถือว่า เป็นอัจริยพราหมณ์ผู้หนึ่ง ผู้ซึ่งคอยให้คำ ปรึกษาและเป็นอคัรเสนาบดีของพระเจ้าจนั ทรคุปต์  ถูกจารึกว่า เป็นนักเศรษฐศาสตร์ผู้บุกเบิกโลก และเป็นครูทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ความชาญ ฉลาดที่แหลมคม ความซื่อสัตว์และคุณธรรมประจำ ตน เป็นแนวทางและแบบอย่างสำหรับคนยุคต่อมา ในช่วงที่จาณักยะ ดำรงตำ แหน่งสูงสุดทางการเมืองอีกทั้งได้รับความไว้วาง พระทัยจากพระเจ้าจันทรคุปต์ใน ฐานะ “อาจารย์” แต่กระนั้นแบบวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อาศัยอยู่ในกระท่อมเล็ก ๆ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ติดกับวัตถุไม่ หลงตน จึงเป็นวิถีแห่งการขัดเกลาอัตตาให้เบาบาง ในช่วงบั้น ปลายชีวิตจาณักยะ ได้กลับ คืนสู่ความเป็น สามัญ ด้วยการใช้ชีวิตในแนวทางของสันยาสี(เป็นหนึ่งในอาศรม)ในป่าที่ห่างไกลจากผู้คน
  จาณักยะ เป็นเรื่องของบุรุษผู้ทรงธรรม เป็นตัวอย่างของอำมาตย์  ผู้อุทิศชีวิตปฏิบัติราชการเพื่อความตั้งมั่นของราชบัลลังก์  ปราบข้าราชการผู้คดโกงราษฎรเลือกความผาสุกของราษฎร  โดยมิหวังผลอันใด  นอกจากการทำลายอธรรมอย่างเดียว
โดย : ศจ.เสถียร พันธรังษี  
หมวด (02) : สารคดีประวัติศาสตร์ 
ปกอ่อน / 600 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์  แพร่พิทยา
พิมพ์ครั้งที่ : 3 
ปีที่พิมพ์ : 2525 
ขนาด : กว้าง 13 ซ.ม. ยาว 18.7 ซ.ม. 
สภาพ :  พอใช้ / รูปเล่มเดิม