หนังสือเก่า lungkitti.com

บันทึกแห่งนวนิยาย / จอห์น สไตน์เบ็ค

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (11) : วรรณกรรมสากล
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : วรรณกรรมสากล
  • รหัสสินค้า : 025236

รายละเอียดสินค้า บันทึกแห่งนวนิยาย / จอห์น สไตน์เบ็ค

  บันทึกแห่งนวนิยาย (Journal of a Novel) เป็นจดหมายที่ จอห์น  สไตน์เบ็ค นักเขียนรางวัลโนเบล (ค.ศ.1962) เขึยนถึงเพื่อนรักของเขาชื่อปาสคาล โควิซิ  สไตน์เบ็คเล่าระบายความในใจวันต่อวันระหว่างเขียนนวนิยายเรื่อง East of Eden ซึ่งเป็นนวนิยายชิ้นใหญ่ของเขาอีกเรื่องหนึ่ง จากบันทึกนี้เราจะซึมซาบความรู้สึก จินตนาการ ทัศนคติ สถานการณ์ ตลอดจนสภาพทางจิตใจของเขาหลายอย่าง แม้ว่าบันทึกนี้เขาจะไม่ได้ตั้งใจตีพิมพ์ออกมาเมื่อเขียนครั้งแรก แต่เมื่อได้รับการตีพิมพ์ออกมา ก็ได้กลายเป็นบันทึกที่สำคัญยิ่งต่อชีวิตการเป็นนักเขียนคนหนึ่งซึ่งมองเห็นได้หลายด้าน ทั้งในฐานะความเป็นมนุษย์ปุถุชนที่มีอารมณ์รู้สึก หวั่นไหว ท้อถอย หรือกล้าหาญ เข้มแข็ง มีกำลังใจ...มีสุขและทุกข์ระคนกัน และในความเป็นนักเขียน เขาสร้างตัวเองเป็นนักเขียน เขาเป็นนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกอย่างไร ผู้อ่านจะรู้จักและรู้สึกใกล้ชิดตัวเขามากกว่าในนวนิยายที่เขาเขียนขึ้นเสียอีก 
โดย :  จอห์น สไตน์เบ็ค  
แปลโดย : กอบกุล อิงคุทานนท์ 
หมวด หมวด (11) : วรรณกรรมสากล
ปกอ่อน / 207 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ บ้านหนังสือ 
พิมพ์ครั้งที่ :  2
ปีที่พิมพ์ :  2536
ขนาด : กว้าง 13 ซ.ม. ยาว 18.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / กระดาษเหลือง
/* Products stats */